Projekt [ZEN]SPACE byl ukončen k 30.11.2016.
Stávající uživatelé bezplatné verze mají dostupný program a zálohovaná data do 31.8.2017.
Uživatelé placených verzí mají dostupný program a zálohovaná do skončení předplaceného období a následujících 6 měsíců.

Děkujeme Vám, kteří jste vyzkoušeli [ZEN]SPACE, za Vaši důvěru a přejeme vše dobré.