Projekt [ZEN]SPACE byl ukončen k 30.11.2016.
Vám, kteří jste vyzkoušeli [ZEN]SPACE, děkujeme za důvěru a přejeme vše dobré.